...
ดาวโหลด (Mbps)
...
อัพโหลด (Mbps)
Mbps download
0
1 Gbps+


ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตจากทีโอที

บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณ สำหรับทุกท่านที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น ADSL Hi-speed Internet, Dial up internet หรือ Broadband internet สามารถใช้บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตจากทีโอทีได้เลยซึ่งบริการนี้เป็นบริการฟรี ที่ทางทีโอทีจัดทำขึ้นมาเพื่อผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกราย

ข้อแนะนำในการใช้บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตจากทีโอที

  • สำหรับการให้บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลา
  • ผลที่ได้จากการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงได้
    หากมีการเปิดใช้งานอินเตอร์เน็ตในรูปแบบอื่นๆ เช่น ดาวน์โหลดข้อมูลในขณะทดสอบ
  • ในการใช้เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ตควรทำการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตหลาย ๆ ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงมากที่สุด